Summary

The testseason is going to its end, and we can se the airtraffic have going up within about 15% in the mounth of february and mars when it becomes the directflights from Germany.

Testsäsongen går mot sitt slut, och vi kan konstatera att flyget haft en uppgång på ca 15% under februari & mars när det gäller direktflyget från Tyskland.
RSS 2.0